A+ A A-

Publications - Slovaquie

 

MALINOVSKÁ, Zuzana et al. Cartographie du roman québecois contemporain. Prešov: Prešovská univerzita, 2010. ISBN 978-80-555-0194-9

 

SLOBODNÍKOVÁ, Oľga. Regionálna geografia Kanady. [Regional Geography of Canada. ] 1. ed. Banská Bystrica: FPV UMB, 2011. pp. 344. ISBN 978-80-557-0152-3

 

SLOBODNÍKOVÁ, Oľga. Regionálna geografia Kanady [Regional Geography of Canada]. 2nd edition. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2012. p. 400. ISBN 978-80-8141-002-4